Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, pod adresem https://miarowa-sowa.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym MIAROWA-SOWA.PL oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu MIAROWA-SOWA.PL i uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: miarowa-sowa.pl

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://miarowa-sowa.pl,, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar –produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy właścicielem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu MIAROWA-SOWA.PL jest firma: Miarowa Sowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nip. 9591969417 Regon 363708255 tel. : 515187770 E-mail: sklep@miarowa-sowa.pl 10 lutego 2016 r. firma uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000601803.

2. Adres do korespondencji: Miarowa Sowa ul. Dewońska 13/11, 25-637 Kielce tel. : 515187770, e-mail: sklep@miarowa-sowa.pl

3. Klient może porozumiewać się ze sklepem MIAROWA-SOWA.PL za pomocą maila: sklep@miarowa-sowa.pl, bądź telefonicznie nr tel. 515187770

4. Sklep MIAROWA-SOWA.PL przestrzega kodeksu dobrych praktyk, o których mowa jest w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r.o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2014 r. poz 827 ze zm.);

5. Warunkiem korzystania z usług sklepu MIAROWA-SOWA.PL jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

III. TOWARY

Wszystkie towary oferowane w sklepie MIAROWA-SOWA.PL są rękodziełem artystycznym wykonane przez Miarowa Sowa Sp. z o.o. z nowych materiałów, specjalnie zakupionych do tego celu. Wszystkie materiały zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

IV. CENY

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://miarowa-sowa.pl, są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem rabat za tą formę płatności jest kompensowany przez opłatę za płatność.

V. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym MIAROWA-SOWA.PL wystawiane są paragony niefiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360 ze zm.), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie http://miarowa-sowa.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

VI. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZCJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie w sklepie internetowym MIAROWA-SOWA.PL można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Koszyk”.

2. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

4.Zakup w sklepie internetowym MIAROWA-SOWA.PL jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

VII. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

W przypadku potwierdzenia przez sklep internetowy MIAROWA-SOWA.PL przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt VI Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy MIAROWA-SOWA.PL a Klientem.

Klient ma 5 dni roboczych na zapłatę za towar, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. Jest możliwość indywidualnego ustalenia terminu wpłaty, wtedy należy się skontaktować ze sklepem telefonicznie lub mailowo.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi

IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (np. z powodu braku towaru na magazynie), sklep internetowy MIAROWA-SOWA.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

3. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

X.SPOSÓB Realizacji Zamówienia –(Dostarczenia Towaru do Klienta)

1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.

2. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem : Kuriera DHL oraz Kuriera INPOST, w dni robocze, czas dostawy około 2 dni roboczych, w zależności od wyboru opcji dostawy.

Jest możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy, po wcześniejszej wpłacie za towar. Odbiór osobisty od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie odbioru zamówienia.

3. Zamówienia realizowane są do 48 godzin po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty.

XI. METODY PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego : BRE BANK SA 07 1140 2004 0000 3602 7606 1070

b)  Przez bezpieczne rozliczanie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”. 

c) Przez PayPal - system umożliwiający szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze otrzymywanie i wysyłanie płatności online

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu MIAROWA-SOWA.PL niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu oświadczenia klienta załączonego do zakupionego towaru.

2.Jeżeli Klient nie został poinformowany przez sklep MIAROWA-SOWA.PL o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy

3.W przypadku gdy Klient został poinformowany przez sklep MIAROWA-SOWA.PL o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania mu towaru termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Klientowi informacji o tym prawie.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do sklepu MIAROWA-SOWA.PL na adres podany w pkt. II.2.

5.Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach uszkodzenia mechanicznego (rozprucia, pobrudzenia i poplamienia towaru)

7. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu MIAROWA-SOWA.PL.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym MIAROWA-SOWA.PL. jako rękodzieło artystyczne nie są objęte gwarancją producenta i zarazem sklepu MIAROWA-SOWA.PL. wynika to z niepowtarzalności każdego produktu rękodzielniczego.

2. Zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

3.Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

5. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową;

b) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu MIAROWA-SOWA.PL.

7. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep MIAROWA-SOWA.PL reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sklep powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sklep sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sklep ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

9. Rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

10. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sklepu MIAROWA-SOWA.PL z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

11. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sklep MIAROWA-SOWA.PL zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w regulaminie.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie dane osobowe Klienta wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub udostępniane firmom trzecim nie związanym bezpośrednio z realizacją zamówienia.

2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora Miarowa Sowa Sp. z o.o. ul. Dewońska 13/11 25-637 Kielce do celów związanych z realizacją jego zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. DZU. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

XV. OPISY TOWARÓW

Opisy towarów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu MIAROWA-SOWA.PL. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych Sklepu MIAROWA-SOWA.PL.

XVI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu MIAROWA-SOWA.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.